درمان ریشه

درمان ریشه (عصب کشی): زمانی که پوسیدگی به فضای عصب و عروق دندان می رسد، در مرحله اول عصب دچار التهاب شده و به صورت درد دندان بروز پیدا می کند. چنانچه حجم پوسیدگی بیشتر شود، بعد از مدتی عصب و عروق از بین رفته و دندان فاقد علائم درد می شود که البته امکان آبسه دندانی وجود دارد و دندان باید درمان ریشه گردد. بنابراین در مواردی که دندان درد ندارید و دندانپزشک شما تشخیص عصب کشی می دهد زیاد تعجب نکنید!

درمان ریشه شامل چند مرحله می باشد که بسته به شرایط دندان می تواند طی یک یا چند جلسه انجام شود. مرحله اول شامل حذف پوسیدگی های دندان و ایجاد حفره برای دسترسی به کانال های درون ریشه است. طی این مرحله ممکن است تصمیم برای نگه داشتن یا کشیدن دندان تغییر کند زیرا گاهی حجم واقعی پوسیدگی در رادیوگرافی دندان قابل مشاهده نیست و پس از حذف کامل پوسیدگی، پزشک شما به این نتیجه برسد که با توجه به میزان بافت باقی مانده دندان که قابل ترمیم یا روکش کردن نیست بهتر است که دندان کشیده شود. چنانچه دندان قابل نگهداری باشد مرحله بعدی پاکسازی و شکل دادن به کانال ریشه می باشد. این مرحله توسط ابزارهایی خاص انجام می شود که مهم ترین آن ها فایل می باشد. امروزه وسایل پیشرفته ای در دسترس دندانپزشکان قرار گرفته که مرحله پاکسازی و شکل دهی کانال را موثرتر انجام می دهد و زمان درمان ریشه را نیز کوتاه تر می کند. پس از آن نوبت به پر کردن کانال دندان می رسد که توسط مواد خاصی به نام گوتاپرکا انجام میگیرد. در این زمان درمان ریشه تکمیل شده و دندان برای بازسازی تاج ارسال می شود.

در مواردی که دندان قبل از شروع درمان ریشه عفونت داشته باشد بنابر صلاحدید پزشک استفاده از آنتی بیوتیک توصیه می شود.

ثبت نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :