دهان در ارتباط مستقیم با بسیاری از باکتریها، مواد غذایی و شیمیایی با دما و خواص فیزیکی مختلف می باشد. بنابراین طبیعی است که در معرض انواع زخم ها و ضایعات قرار گیرد. هر ضایعه شکل ظاهری مخصوص به خود را داشته و درمان متفاوتی نیاز دارد. گاهی زخمها در اثر خوردن مواد غذایی خشک ایجاد می شوند که معمولا این زخمها با توجه به خونرسانی بالای بافتهای دهان به سرعت بهبود می یابند. برخی از ضایعات دهانی در اثر عفونت ویروسی یا باکتریایی و یا قارچی ایجاد می شوند که نیاز به درمان دارویی دارند. ابتدا نوع ضایعه باید تشخیص داده شده و سپس درمان مناسب ارائه شود. گاهی زخمهای مخاط دهان تصویری از استخوان زیرین را نشان میدهند برای مثال آبسه دندانی زخمی را روی لثه ایجاد میکند که نشانگر وجود عفونت در استخوان زیرین می باشد. برخی از ضایعات دهان به صورت زخم واضح و مشخص نیست مثل لیکن پلان که اغلب در سطح داخلی گونه ایجاد می شود و نشانه وجود بیماری سیستمیک در شخص است.

1مجموع 1 مقاله
کلیتهایی درباره آفت

کلیتهایی درباره آفت

آفت زخمی گرد یا بیضی شکل است که روی مخاط دهان مثلا داخل گونه و لب و زیر زبان ایجاد می شود.  معم ...
1مجموع 1 مقاله
ثبت نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :