بسیاری از بیماری های دهان و دندان قابل پیشگیری می باشند؛ برخی با رعایت یک سری اصول بهداشتی و برخی با استفاده از مواد یا وسایل خاص که توسط دندانپزشک تجویز یا انجام می شود. اصول بهداشتی که در حیطه اختیار شخص است شامل رعایت بهداشت و شستشوی دندانها و دهان، استفاده از دهانشویه فلوراید، کنترل استفاده از مواد قندی، انجام معاینات دوره ای دهان و دندان و ... می باشد. بخش دیگر درمانهای پیشگیرانه که توسط دندانپزشک انجام میشود شامل آموزش روش صحیح مسواک زدن، حذف پلاکهای باکتریایی، فلوراید تراپی و ... می باشد. برخی از درمانهای پیشگیرانه مستلزم همکاری بیمار با پزشک است مثل استفاده از نایت گارد و یا پلاکهای متحرک عادت شکن. هر یک از این درمانهای پیشگیرانه بنا بر تشخیص دندانپزشک می تواند برای افراد مختلف انجام گردد.

1مجموع 1 مقاله
نایت گارد

نایت گارد

برای جلوگیری از ساییده شدن دندانها هنگام دندان قروچه و همچنین فشردن دندانها به هم (در خواب یا بیداری ...
1مجموع 1 مقاله
ثبت نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :